تماس با ما

026-34130

بیلبورد های ترمه

هیاهو ، ترافیک ، صدای بوق های ممتد ، ترمز ، لحظه ، نگاه و بالاخره تابلوهای بزرگ و کوچک روی پل و کنار خیابان دیده می شوند . . . تمامی این ها در لحظه ای اتفاق میافتد و وجود این همه هیاهو باعث می شود که نتیجه کار تعداد زیادی از افراد به چشم شما زیبا آید ، حداقل برای چند ثانیه . . . ! تابلوهای بزرگ و کوچکی که با کمی چاشنی خلاقیت ، رنگ و بوی تازه ای به خیابان ها بخشیده اند و مخاطب ناگزیر به دیدن آنها می شود ، چون نمی تواند چشم از رنگ ها و طرح های مختلف اطراف بپوشاند.

بیلبوردها یکی از بهترین ابزارهای تبلیغاتی در رسانه محیطی محسوب می شوند و قدرتی غیرقابل انکار برای معرفی محصولات و خدمات شرکت ها دارند که با اشکال و ایده های خاص می توانند بیننده را به تفکر در خصوص نگرش ها ، اهداف و مقصود نهایی طراحان و ایده پردازان ترغیب کنند و صاحبان کالا و خدمات را در نهایت به فروش بیشتر برسانند.

تابلوهای تبلیغاتی ، فضاهای تبلیغاتی داخل مترو ، بدنه اتوبوس ها ، تلویزیون های تبلیغاتی شهری و . . . از دیگر گونه های تبلیغات محیطی بشمار می روند. اگر می خواهید در این حوزه تبلیغات وارد شوید می بایست زیر ساخت های مناسب و کافی را داشته باشید. رسانه محیطی به قدری قدرتمند است که می تواند کسب و کار شما را متحول کند.

کانون تبلیغاتی ترمه در راستای همین اهداف در عرصه تبلیغات محیطی حضوری بسیار پر رنگ داشته ، لیست فضاهای تبلیغاتی ترمه به شرح ذیل می باشد:.

->

تماس با ما

026-34130