تماس با ما

026-34130

تابلو تبلیغاتی

تبلیغات در نقطه فروش یکی از انواع تاثیرگذار تبلیغ است. در این روش ضمن در نظر گرفتن هزینه به نسبت کم تبلیغات، افرادی که با هدف خرید به محل های فروش مراجعه می کنند با دیدن تبلیغات محصولات مختلف و جدید، ضمن فراهم بودن شرایط خرید، به سرعت میل به خرید به اقدام به خرید تبدیل می شود و از این طریق میزان فروش افزایش می یابد.

براساس مدل فروش آیدا(AIDA)، فرآیند خرید در چهار مرحله انجام می شود. جلب توجه (Attention)، ایجاد علاقمندی  (Interest)، تمایل به خرید (Desire) و عمل خرید(Action). تبلیغات در نقطه فروش، گذار از مرحله تمایل به عمل خرید را از لحاظ روانی تسریع و افزایش می دهد.

تبلیغات در نقطه فروش را می توان در حوزه برندینگ مکانی قرار داد. هدف از این نوع تبلیغات ایجاد نوعی انگیزش احساسی نسبت به یک محصول در شرایطی است که مقدمات خرید آن فراهم باشد. تبلیغات نقطه فروش تحت عنوان POP Ads مطرح می شود، هزینه تبلیغات در این روش به نسبت کمتر از سایر روش ها بوده و اثربخشی بالای این روش، تبلیغات در نقطه فروش را به یکی از به صرفه ترین ابزار تبلیغ تبدیل کرده است.

مجتمع های تجاری بزرگ یا هایپرمارکت که در چند سال اخیر از جایگاه خوبی در بازار ایران برخوردار گردیده، از جمله بهترین مکان ها برای اینگونه تبلیغات به شمار می روند، اینگونه مکان ها جایی است که شاید مشتریان متوجه محصولات متنوع موجود در قفسه های فروشگاه ها نباشند و با تبلیغات اصولی BTL ناگهان محصولی توجهشان را جلب می کند. این تبلیغات را می توان در موقعیت و فرصت های مناسب عرضه کرد. با بیان دیگر این نوع تبلیغات به نوعی مغازه ای جداگانه در درون فروشگاهی بزرگ است که با استراتژی معرفی بیشتر محصول بکار می رود. 

->

تماس با ما

026-34130